ГЛОСАРІЙ виставкової термінології

Агент ( англ. agent ) - юридична або фізична особа, яка на підставі договору-доручення з організатором (розпорядником) виставки та за комісійну винагороду приймає на себе зобов'язання по комплектації виставки учасниками або інші обов'язки.

Ай-стоппер (англ. eye-stopper) - будь-який об'єкт, предмет, елемент оформлення, використовується для залучення уваги до стенду.

Акредитація (англ. accreditation) - процедура визнання повноважень журналістів на час виставкових заходів.

Виставка з міжнародною участю (англ. exhibition (fair) with international participation) - виставка, в якій, крім вітчизняних підприємств, беруть участь іноземні підприємства.

Виставка міжнародна (англ. international exhibition (fair)) - виставка, в якій не менше 20% експонентів або 4% відвідувачів, або 20% площі експозиції є іноземними (міжнародні нормативи станом на червень 2005 року).

Виставка національна (англ. national exhibition (fair)) - виставка, в якій беруть участь підприємства лише однієї країни.

Виставка регіональна (англ. regional exhibition (fair)) - виставка, в якій беруть участь підприємства регіонального ринку.

Виставка спеціалізована (англ. specialized exhibition (fair)) - виставка, на якій демонструються експонати одного напрямку або галузі.

Виставка традиційна (англ. established (long-running) exhibition (fair)) - виставка, яка проводиться не менше двох разів певним організатором в усталений термін з певною періодичністю.

Виставка універсальна (багатогалузева) (англ. general (multibranch, wide-ranging) exhibition (fair)) - виставка, на якій демонструються експонати двох і більше напрямків або галузей.

Виставка (англ. exhibition, trade fair, trade show) - короткочасний періодичний захід, в рамках якого учасники пропонують товари (послуги) однієї або декількох галузей і інформують споживачів про своє підприємство і продукцію. Виставки спрямовані більшою мірою на демонстрацію товарів, робіт і послуг, їх рекламу, розширення збуту, ніж на безпосередню торгівлю.

Виставка промислова (англ. trade exhibition, trade fair, trade show, b2b (business to business) exhibition) - виставка, на якій представлені промислові товари, роботи і послуги, споживачами яких є підприємства (юридичні особи).

Виставка споживча (англ. consumer exhibition, consumer fair, public show, b2c (business to consumer) exhibition) - виставка, на якій представлені товари масового споживання, споживачами яких є приватні особи.

Відвідувач виставки (англ. visitor, attendee) - особа, відвідує виставку протягом її роботи.

Демонтаж (англ. dismantling, disassembling) - розбирання виставкового стенду після завершення виставки (ярмарки).

Директор виставки (англ. exhibition director, exhibition manager) - фізична особа, на підставі статуту або довіреності організатора (розпорядника) виставки представляє його у взаємовідносинах з іншими суб'єктами виставково-ярмаркової діяльності.

Експедитор (англ. forwarder) - підприємство, яке забезпечує доставку і митне оформлення експонатів.

Експозиція (англ. exposition, display) - систематизоване розміщення експонатів на виставці (ярмарку).

Експонат (англ. exhibit) - товар або послуга, демонструється на виставці.

Експонент (англ. exhibitor) - учасник виставки.

Забудовник (англ. booth assembly subcontractor) - підрядник, який здійснює роботи з монтажу і демонтажу стендів на виставці (ярмарку).

Забудовник генеральний (англ. general booth assembly contractor) - забудовник, який здійснює роботи з монтажу і демонтажу основної частини експозиції.

Збір реєстраційний (англ. registration fee) - обов'язкова плата за участь у виставці; може включати вартість додаткових послуг (охорона, рекламна підтримка і т.д.).

 

Картка реєстраційна (англ. registration card) - бланк, що містить повну інформацію про відвідувача виставки.

Каталог виставки (англ. exhibition catalogue) - систематизований перелік учасників, містить коротку інформацію про них, план виставки тощо.

Конгрес-центр (англ. convention center) - підприємство, основна діяльність якого пов'язана з організацією та проведенням конгресів, симпозіумів, конференцій за умови наявності необхідних площ і відповідної інфраструктури.

Монтаж (англ. installation, installing, assembly, assembling) - збір виставкового стенду до початку роботи виставки (ярмарки).

Обладнання виставкове (англ. exhibition equipment) - виставкові конструкції, меблі та інше оснащення для забезпечення діяльності експонентів.

Організатор виставки (англ. exhibition organizer) - підприємство, яке відповідно до свого статуту займається організацією виставок (ярмарків), бере на себе всі зобов'язання по організації і проведенню виставок і несе відповідальність перед учасниками і відвідувачами.

Підрядник (англ. contractor, subcontractor) - підприємство, яке на підставі договору купівлі-продажу або підряду з організатором, розпорядником або учасником виставки постачає необхідні товари, виконує роботи чи надає послуги, пов'язані з організацією і проведенням виставки.

Площа виставкова відкрита (англ. outdoor (open-air) exhibition space) - виставкова площа на відкритих майданчиках.

Площа виставкова демонстраційна (англ. special exhibition space, special show area) - площа виставки, використовується для проведення особливих показів, конкурсів, семінарів і не відноситься до території стендів певних експонентів.

Площа виставкова загальна (виставкова площа брутто) (англ. gross (total) exhibition space (area)) - загальна площа всіх виставкових павільйонів і відкритих майданчиків, де розміщена виставка.

Площа виставкова закрита (англ. indoor (covered) exhibition space) - виставкова площа в виставкових павільйонах.

Площа виставкова необладнана (англ. raw exhibition space) - вільна виставкова площа, яка надається учаснику для самостійної забудови.

Площа виставкова обладнана (англ. equipped exhibition space) - виставкова площа, яка включає виставкові конструкції і виставкове обладнання.

Площа виставкова чиста (виставкова площа нетто) (англ. net exhibition space (area)) - загальна площа всіх виставкових стендів, не включаючи площі проходів між ними.

Подіум (англ. display stand, display box, display platform)) - підвищення стенду, що є основою для експонатів.

Презентація (англ. presentation) - відкрита або закрита короткочасна демонстрація одним або декількома підприємствами своїх товарів (робіт, послуг), інформації про себе, події ділового або громадського характеру тощо.

Розпорядник виставки (англ. exhibition management contractor) - підприємство, якому організатор (організатори) виставки доручає (доручають) проведення всього комплексу заходів з підготовки та проведення виставки, включаючи укладення договорів з учасниками виставки.

Спонсор виставки (англ. exhibition sponsor) - підприємство, яке в обмін на рекламні послуги надає організатору (розпоряднику) виставки кошти на покриття витрат по організації і проведенню виставки (у вигляді грошових коштів, товарів або послуг).

Спонсор виставки інформаційний [англ. media sponsor] - засіб масової інформації або інформаційна агенція, в обмін на рекламні послуги надає організатору (розпоряднику) виставки послуги з висвітлення виставки в засобах масової інформації.

Стенд виставковий (англ. booth, stand) - частина території виставкового павільйону чи відкритого майданчика, що орендована учасником виставки на підставі договору з організатором (розпорядчиком) виставки або призначена організатором (розпорядником) виставки для розміщення свого персоналу і сервісних підприємств.

Стенд колективний (англ. joint booth (stand)) - виставковий стенд, який представляє одночасно експонати двох і більше експонентів.

Стенд кутовий (англ. comer booth (stand)) - виставковий стенд, який має підходи з двох сторін.

Стенд лінійний (англ. standard (straight-line, inline) booth (stand)) - виставковий стенд, який має підхід тільки з одного боку.

Стенд наскрізний (сквозной, англ. walk-through booth (stand)) - виставковий стенд, який має прохід з двох паралельних сторін.

Стендист (англ. booth (stand) assistant, attendant) - співробітник учасника виставки або найманий фахівець, який працює на стенді під час виставки.

Стенд-острів (англ. island booth (stand)) - виставковий стенд, який має підходи з чотирьох сторін.

Стенд-півострів (англ. peninsula booth (stand)) - виставковий стенд, який має підходи з трьох сторін.

Співорганізатор виставки (англ. exhibition suborganizer) - підприємство, яке на основі договору про співпрацю з організатором виставки бере на себе зобов'язання організатора виставки за частиною експозиції виставки.

Учасник виставки (англ. exhibitor, participant) - підприємство, яке уклало з організатором або розпорядником виставки договір на участь у виставці.

Учасник виставки за поданням (англ. represented exhibitor, subexhibitor) - учасник виставки, який не приймає в ній участі безпосередньо, а представлений іншим учасником.

Учасник виставки заочний (англ. correspondent exhibitor) - учасник виставки, який не приймає в ній участі безпосередньо, а розміщує інформацію про фірму в каталозі виставки або на стенді заочної участі.

Учасник виставки прямий (англ. direct exhibitor) - учасник виставки, який бере в ній участь безпосередньо, тобто демонструє експонати силами своїх штатних або тимчасових співробітників.

Фірма виставкова (англ. exhibition company) - підприємство, яке відповідно до свого статуту регулярно виступає як організатор, співорганізатор, розпорядник виставок або як їх агент або генеральний підрядник.

Фриз (англ. booth (stand) frieze) - декоративна смуга або великий рекламний напис, що обрамляє стенд.

Центр виставковий (англ. exhibition center) - підприємство, основна діяльність якого пов'язана з організацією та проведенням виставок (ярмарків) і наданням послуг у сфері організації виставок (ярмарків), за умови наявності виставкових площ і відповідної інфраструктури.

Ярмарок (англ. fair) - виставковий захід, спрямований на роздрібну або оптову торгівлю безпосередньо під час його проведення.